anonymous press release (photo from TV4.se):

"On the night to September 16, activists from Djurens Befrielsefront (DBF) in Sweden managed to make a new way into Akes fur farm in Skara, an area with many fur farms. A big hole was cut in the main gate and friends of the animals got in there and into the sheds where the mink were held captive, 3 mink in every little cage. The big hole was soon followed with about 100 small holes in the fence. Several hundred breeding cards were stolen.
One of eight sheds were emptied and a total of 1200 mink set free. Only a few minutes after the first cage was opened, the activists witnessed how one mink was already on the other side of the fence, at a nearby river.
The animal lovers followed the mink into the forest and to their freedom where they will continue to follow their natural instincts - to raid Swedens fur farms, one after another. - DBF"

Swedish:
Natten till den 16 september lyckades aktivister från Djurens Befrielsefromt förrätta konstruktionen av en ny ingång till Åkes pälsdjursfarm i farmtäta Skara. Ett stort hål klipptes upp vid huvudgrinden genom vilket ett antal djurvänner smög in igenom och fram till längorna där djuren hölls fängslade, tre minkar i varje liten bur. Hålet kompletterades snart med ett hundratal mindre utvägar i staketet för dem.
Flera hundra avelskort slets ned.
En aktivist berättar:
"När jag befann mig i skjulen märkte jag hur pass stora djuren var. Då stod det klart för mig att det snart är pälsning. Jag stod inför ett val - antingen så kunde jag öppna burarna och ge djuren en chans att överleva i naturen eller så kunde jag vända dom ryggen och då skulle garanterat alla gasas ihjäl inom en månad. Jag valde att öppna så många burar som jag kunde. Jag valde liv framför död".
Ett av åtta skjul tömdes och 1200 minkar släpptes fria. Bara några minuter efter att den första buren öppnats vittnade djurvännerna om att den första minken redan hade nått bäcken på andra sidan staketet.
En annan aktivist berättar:
"Under de 70 år som minkar fötts upp på farmer har de inte hunnit bli domesticerade. Minkarna som vi släppte fria sökte sig genast till vattendrag där de kan jaga och simma. Deras naturliga instinkter lever kvar."
Djurvännerna följde minken in mot skogen och ut till friheten där de kan fortsätta att följa sina naturliga instinkter - att attackera Sveriges pälsdjursfarmer, en efter en.

Djurens Befrielsefront (DBF)