anonymous submission:

"Next to a farm and located on opposite sides of a field, stood these two
hunting towers: one of 5 m. and one of 7 m. high.

Because of human activity in and around the area there was little time
to reach the place and work. However, the sab succeeded: both objects
are rendered useless and especially the largest one turned into a ruin
by the speed at which it hit the ground.

The disabling of prize shooting on poor animals on this field in
combination with the economic damage to the hunters make well up for the
traveling and risk of getting caught.

For those who feel powerless against any kind of legalised exploitation
-take the power back. Fight for who/what you love."

Dutch:
"Anonieme inzending-
Naast een boerderij/woonhuis, aan weerszijden van een veld stonden deze
twee ‘luxe’ jachttorens, één van 5 m. en één van 7 m. hoog.

Door de menselijke activiteit in en rond het gebied was er weinig tijd
om de plaats te bereiken en te werken. Het kattenkwaad is evenwel
geslaagd: beide objecten zijn onbruikbaar geworden, en vooral de
grootste hut is door de snelheid waarmee het de grond raakte veranderd
in een ruïne.

Het onmogelijk maken van prijsschieten op kansloze dieren op deze plek
in combinatie met de economische schade voor de jagers maken het reizen
en het risico meer dan goed.

Voor wie zich machteloos voelt tegenover welk soort gelegaliseerde
uitbuiting dan ook -pak de macht terug. Vecht voor wie/wat je liefhebt."