reported by Polish activists (translation):

"More than 80 foxes rescued from a fur farm

The animals have escaped a cruel death, which inevitably would have awaited them at the hands of the farmer.

If not you, who?
If not now, when?

Take matters into your own hands!"

Polish:
"Z fermy futerkowej uratowano ponad 80 lisów

Zwierzęta uniknęły w ten sposób okrutnej śmierci, która niechybnie czekałaby je z rąk hodowcy.

Jeśli nie Ty, to kto?
Jeśli nie teraz, to kiedy?

Weź sprawy w swoje ręce!"