Djurens Befrielsefront (Swedish ALF) communique, translation:

"28 october 2007 - Skara: On the night to October 28th we attacked the dark heart of the fur industry when we released around 3000 minks from Ostergardens mink farm, two kilometres northeast of Skara. Thousands of looks of expectation and curiosity watched as we cut holes in the fence and slipped into the farm avoiding the motion detectors that the fur farmer had put up in order to deter animal rights activists from giving the animals their eagerly awaited freedom.
Three out of nine sheds were emptied and 500 breeding cards taken before we disapeared out in the darkness to hit the next target. Let our action say that no targets are impossible. When there is a will to stop the animals suffering here and now there is also a way to do it. Our way was to ask ourselves what the mink would choose - a chance for survival in nature or a death under the hands of the greedy fur farmer? We are the raped mink female's fury over the fact that her kids are taken away year after year to produce unnecessary luxury items. We are the imprisoned mink male's wrath for having to live his life in a cage smaller than a newspaper. We are the Animal Liberation Front and we won't give up until the fur industry is destroyed.
- DBF"

Swedish communique:
"28 oktober 2007 - Skara; Natten till den 28 oktober slog vi till mot pälsnäringens mörka hjärta när omkring 3000 minkar släpptes fria från Östergårdens minkfarm två kilometer nordöst om Skara. Tusentals förväntansfulla och nyfikna blickar såg på när vi klippte hål i stängslet och smet förbi de rörelsedetektorer som pälsdjursfarmaren hade hoppats skulle avskräcka djurrättsaktivister från att ge djuren deras efterlängtade frihet. Tre av nio längor tömdes och 500 avelskort förstördes innan vi försvann ut i mörkret för att slå till mot nästa mål. Låt vår aktion säga att inga mål är omöjliga. När det finns en vilja att stoppa djurens lidande här och nu så finns det också ett sätt. Vårt sätt är att fråga oss själva vad minken skulle välja - en chans till att överleva i naturen eller en säker död under pälsdjursfarmarens giriga händer? Vi är den våldtagna minkhonans raseri över att hennes ungar bortrövas år efter år för att tillverka onödiga lyxprodukter. Vi är den fängslade minkhanens vrede över att få tillbringa sitt liv i en bur mindre än en uppslagen kvällstidning. Vi är Djurens Befrielsefront och vi ger oss inte förrän pälsindustrin är utplånad! - DBF"