anonymous communique received by activists in Sweden:

"5 weeks ago we read in the media about the raid against the mink farm in Härryda and that it had been emptied of all animals. Unfortunately it could also be read that about half of the mink were recaptured. Because of that we decided to take responsibilty because every individual deserves a second chance. On the night to October 26th the farm was visited again and the first thing we saw was a trap with a mink captured in it, but it was released and the trap destroyed.

After that the cages for 600-700 mink were opened and we also found 100 ferrets at the farm and they were also released. All breeding cards were taken and the slogan 'Everyone wants to live' was sprayed before all traps were destroyed to avoid the need for a third visit.
- DBF"

Swedish:
"För 5 veckor sedan så läste vi i massmedia om hur minkfarmen i Härryda tömts på alla dess djur. Dessvärre kunde man även läsa att ungefär hälften av de utsläppta minkarna kunde fångas in igen. Därför bestämde vi oss för att ta vårt ansvar då varje individ förtjänar en andra chans. Natten till den 26 oktober besöktes farmen på nytt och vid den första anblicken hittade vi en fälla på området med en infångad mink inuti, men den släpptes snabbt ut innan fällan förstördes.

Därefter öppnades burarna till 600-700 minkar och dessutom hittades ett 100-tal illrar på farmen som även de släpptes ut. Alla avelskort togs även ned för att förstöra avelsarbetet. Slagordet "Alla vill leva" sprejades på farmen innan samtliga minkfällor och håvar förstördes - för att undvika behovet av ett tredje besök.

- Djurens Befrielsefront"