reported anonymously:

"In Hemingsbo just outside Falun (Sweden), the last fur farm in the region Dalarna is located. A farm with small cages and a standing example how the animal welfare laws are constantly ignored. Since 1988 the mink have been guaranteed to behave naturally. But after the politicians betrayal last year about a ban on fur farms there are still 1,5 million mink behind bars. On the night to tuesday around 800 mink finally got to taste freedom when the cages was opened. The slogan 'Fur farm ban introduced' was sprayed on a roof of a shed at the farm. From October 9th 2007 there is a fur farm ban in Dalarna introduced by the only ones the animals can have confidence in - DBF (ALF). With bolt cutters and crow bars we make sure it remains. Always for the animals - DBF"

Swedish communique:
"I Hemingsbo strax utanför Falun ligger Dalarnas sista pälsdjursfarm. En farm med små, trånga bur och ett slående exempel på hur djurskyddslagen i Sverige ständigt ignoreras. Sedan 1988 har minkarna i lagen garanterats utlopp för sina naturliga beteenden. Men efter politikernas svek förra året om en avveckling av pälsdjursfarmerna så sitter 1,5 miljoner minkar fortfarande kvar bakom galler. Natten till tisdagen fick omkring 800 minkar äntligen smaka på frihet när burarna öppnades. Slagordet "Pälsförbud infört" sprejades på ett plåttak inne på gården. Från och med den 9 oktober 2007 råder det ett pälsförbud i Dalarnas län infört av de enda som djurens kan sätta sin tilltro till - DBF. Med bultsax och kofot ser vi till att den efterföljs. Alltid för djuren. - DBF"