anonymous report:

"20 rabbits liberated from meat farm

On the night to the 1st of October, 20 rabbits were liberated from Runbergs rabbit farm outside Alunda, Sweden.
All the rabbits have been rehomed in new loving and caring homes.
Runbergs rabbit farm has been in business for many years and there are around 200 animals waiting for death on the farm.
The rabbits are killed after hits with a club.
The 20 rabbits liberated have a new life of hope in front of them instead of a painful end in the shadow of the club.
As long as there are animals that needs to be saved the Djurens Befrielsefront (Swedish ALF) lives.

- Djurens Befrielsefront (DBF)

Swedish:
"20 kaniner befriade från köttfarm

Natten till den första oktober befriades 20 kaniner från Runbergs kaninfarm utanför Alunda.
Samtliga djur har omplacerats i nya kärleksfulla hem.
Familjen Runberg driver en kaninfarm för köttproduktion sedan flera år tillbaks där det finns omkring 200 djur som väntar på döden.
Kaninerna dödas genom klubbning. För de tjugo individer som räddades väntar nu ett liv av hopp istället för en plågsam avslutning under klubbans skugga.
Så länge det finns djur som behöver räddas lever Djurens Befrielsefront.

- Djurens Befrielsefront (DBF)"