anonymous claim of responsibility (rough translation):

"An animal is not just a thing.
An animal such as a fox, mink or a cow is a Person. Just like a human. Thinking and feeling. Believe it or not, animals are able to plan, love and desire. Longing for freedom and contact with others. Desiring freedom of movement, to do what is normal for the species. To be able to trust those who are close and important to them.

Watching a fox running through the grass, for the first time feeling underfoot anything other than wire mesh, joining with other foxes and fleeing together from the farm, made us feel that we are doing something good for them. Even if they do not live to old age, to run across the field is a life event for them. One moment when they can feel free and satisfied. On the farm they would die sad, frightened, lonely.

We will return and repeat our efforts. At this farm, and at others, in Poland.

You can do it too. Take matters into your own hands.
If not you, who? If not now, when?"

Polish:
"Zwierzę nie jest rzeczą.
Zwierzę takie jak lis, norka, czy krowa jest Osobą. Tak jak człowiek. Myśli, czuje, ufa lub nie, potrafi planować, kochać i pragnąć. Pragnąć wolności, kontaktu z innymi osobnikami. Pragnąć możliwości swobodnego przemieszczania się, realizowania właściwego dla danego gatunku zachowania. Potrafi ufać tym,którzy są bliscy i ważni.

Widok biegnącego po trawie lisa, który po raz pierwszy poczuł pod stopami coś innego niż druciana krata, lisów łączących się w stada i uciekających razem z fermy, sprawia, że czujemy, że robimy dla nich coś dobrego. Nawet jeśli nie dożyją starości, chwila biegu z innymi lisami przez pole jest dla nich wydarzeniem życia. Momentem, kiedy mogą poczuć się wolne i spełnione. Na fermie zginęłyby smutne, zastraszone, samotne.

Zamierzamy ponawiać nasze działania. Na tej fermie, na innych, w całej Polsce.

Ty też możesz to zrobić. Weź sprawy w swoje ręce.
Jeśli nie Ty, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy?"