reported anonymously:

"On a voluntary basis, modern forest management provides ever more in the
needs of the forest and its natural residents by drastically cutting down
misplaced buildings (hunting cabins for example). Just like in regular
forestry the selected objects are being marked with chalk.
Despite the hunt being in full swing on this estate, this object was also
subjected to these new insights. As we get the hang of it, we keep the
ultimately inevitable felling of the object for its users.
Let nature be wild again! Wanna participate? Go outside with your sharpest
saw and become a volunteer!"

Dutch:
"Op vrijwillige basis voorziet het moderne bosbeheer steeds meer in de
behoefte van het bos en haar natuurlijke bewoners door drastisch te kappen
in misplaatste bebouwing (jachthutten bijvoorbeeld). De geselecteerde te
kappen objecten worden net als in de reguliere bosbouw met krijt
aangeduid.
Ondanks dat even verderop op dit landgoed de jacht in volle gang was werd
ook dit object onderworpen aan deze nieuwe inzichten. Zoals we de smaak te
pakken krijgen bewaren we het uiteindelijk onvermijdelijke omvallen van
het object voor de gebruikers.
Laat de natuur weer verwilderen! Ook iets voor jou? Trek erop uit met je
scherpste zaag en word vrijwilliger!"