reported on Animal Rights Media (translation):

"In the province of Zeeland is the quiet village Stavenisse. It looks like a peaceful town but just on the outside of Stavenisse is a mink farm called Walhout BV. This family company earns money by breeding about 30,000 mink a year and gassing them after 7 months for their fur.

The mink spend their entire lives on the farm in small wire cages. Hundreds sit in cramped sheds awaiting their death. The sheds are not much more than a roof, because the colder the mink are the thicker their fur is and that means more money for the breeder.

Last November, about 80% of the mink were gassed and skinned. The mink who were 'lucky' enough to live are used to create a new stock of mink. A mink has between 1 and 10 young per litter.

The DBF wants an end to this exploitation of animals and especially for an unnecessary luxury product like fur. We won't wait for a ban on mink farming because in The Hague they have debated for 10 years too long already. Not words but deeds; this is why we have taken it into our own hands.

During the night of Saturday 14th to Sunday, March 15th we went to Walhout BV. From previous visits to this filthy business, we knew exactly what we could and could not do about the (otherwise extremely useless) security. Once we were on the grounds we first destroyed all the breeding cards in 20 sheds and painted in big letters 'DBF is everywhere'. We found a ladder which was very useful for us to escape again over the fence. There was also an excavator which we took the keys from and cut all the cables. There were multiple nets to catch mink around the area which we also destroyed. Then it was time for the real job: Liberating the mink! We freed all the animals that we could and took 5 mink with us to be released somewhere else in a natural area. Before we left we cut holes in the fence to help the mink escape.

This will be a significant blow to the company for a mink is worth at least €90. The Rasmussen mink farm in Oude Molen was lucky this time, as the DBF left you alone. Let this be a warning; stop the breeding and murder of innocent animals! As long as the animals suffer we will not rest; you can make that ditch that you are making as wide as you want but it will never stop us!

Your choice to kill,
Our choice to liberate!

More news about this action will follow..."

*Media reported that approximately 2,500 were released from cages.

Original Dutch:
"In Zeeland ligt het rustige dorpje Stavenisse. Zo op het eerste gezicht lijkt er niks aan de hand maar aan de rand van Stavenisse ligt een bedrijf dat het daglicht niet kan verdragen, namelijk nertsenfokkerij Walhout BV. Dit familiebedrijf verdient geld door jaarlijks rond de 30.000 nertsen te fokken en na 7 maanden te vergassen voor hun pels.

De nertsen brengen hun hele leven op het bedrijf door in krappe kooien van gaas. Met honderden tegelijk zitten zij in schuren opeengepakt hun dood af te wachten. De schuren stellen niet veel meer voor dan een dak op wat palen, want hoe kouder de nertsen het hebben hoe dikker hun vacht word en dat betekend weer meer geld voor de fokker.

Afgelopen november zijn ongeveer 80% van de nertsen vergast en vervolgens gevilt. De nertsen die 'het geluk' hebben om te blijven leven worden gebruikt om weer een nieuwe lading nertsen op de wereld te zetten. Eén nerts krijgt tussen de 1 en 10 jongen per worp.

Het DBF wil een einde maken aan deze uitbuiting van dieren en al helemaal voor een overbodig luxe product zoals bont. Wij wachten niet op een nertsenfokverbod want daar zijn ze in Den Haag al 10 jaar te lang over aan het discuseren. Geen woorden maar daden vinden wij en daarom hebben we het heft in eigen handen genomen.

In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 maart zijn we naar Walhout BV gegaan. Door eerdere bezoekjes aan dit smerige bedrijf wisten we precies wat we wel en niet konden doen i.v.m. de (overigens ontzettend waardeloze) beveiliging. Zodra we op het terrein waren hebben we eerst in zo'n 20 schuren het complete systeem van fokkaarten vernield en een mooie leus aangebracht (DBF is overal). Vervolgens kwamen we een trap tegen en die kwam goed van pas om weer over de schutting heen te komen bij ons vertrek. Ook stond er een graafmachine waarvan we de sleutels hebben meegenomen en alle kabels die we maar zagen hebben we doorgesneden. Verspreid over het terrein stonden vangnetten die we onbruikbaar hebben achtergelaten. Daarna was het tijd voor het echte werk: Het bevrijden van de nertsen! We hebben alle dieren waar we bij konden komen bevrijd en 5 nertsen meegenomen om die vervolgens ergens anders in een natuurgebied vrij te laten. Voordat we weg gingen hebben we op verschillende plaatsen in de schutting gaten gemaakt waardoor de nertsen konden wegkomen.

Het bedrijf heeft een flinke klap gekregen want één nerts is minstens €90 waard. Nertsenfokkerij Rasmussen in Oude Molen heeft geluk gehad en is deze keer door het DBF met rust gelaten. Laat dit een waarschuwing zijn en stop met het fokken en vermoorden van onschuldige dieren! Zolang er dierenleed plaatsvind zullen wij niet rusten en je kunt die sloot die je aan het aanleggen bent nog zo breed maken maar dat zal ons nooit stoppen!

Jullie keuze om te doden
Onze keuze om te bevrijden!

Binnenkort volgt meer nieuws over deze actie..."