reported on Animal Rights Media (translation):

"In the night of Saturday 20th-Sunday 21st of February the Dieren Bevrijdings Front (DBF) liberated 20 young rabbits from a company earning money off the backs of defenseless animals. The rabbits have been re-homed with people who will treat them with love and they will live happy lives in freedom just like it should be.

The rabbits were in large numbers in a dark shed without any daylight coming in. The rabbits were kept in small wire cages, with eight rabbits in each. They had no space to stand up or to lay down in a normal way (if that would even be possible on a wire cage floor).

There was an overwhelming smell of urine and some of the rabbits had eaten each others fur due to stress and boredom. We also found a few dead rabbits (see photo) between the other rabbits.

The rabbits who will survive this hell will eventually die a cruel death in a slaughterhouse after 10 weeks.

The DBF will never accept this hidden animal cruelty and will keep on fighting for every animal that suffers for the cruel needs of humans.

A few facts about the suffering of rabbits raised for meat:

-Each year two million rabbits are killed for their meat which is mainly exported to France.

-The Netherlands has about 324,000 "meat" rabbits and 40,000 female rabbits used for breeding!

-The meat rabbits are slaughtered after 10 weeks; the female rabbits are killed after breeding for one year.

-The female rabbits give birth seven times a year, and 1 of 5 rabbits die early.

Dieren Bevrijdings Front

Note: We won't give the location where we went so we will be able to return and continue liberating animals."

Original Dutch communique:
"In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 februari heeft het dieren bevrijdings front(DBF) 20 jonge konijnen bevrijd uit een bedrijf dat geld verdiend over de ruggen van deze weerloze dieren. De konijnen zijn ondergebracht bij mensen die ze liefdevol verzorgen en waar ze een gelukkig leven in alle vrijheid kunnen leiden zoals het hoort.

De konijnen zaten met grote aantallen in een donkere schuur waarin geen daglicht naar binnen kon. In de kleinen van draad gaas zaten de konijnen ongeveer met 8 stuks tegelijk opgesloten.ze hadden geen ruimte om recht overeind te staan, laat staan ruimte om normaal te liggen (voorzover dat mogelijk is op een ondergrond van alleen maar gaas)

Het stonk er vreselijk naar urine en sommige konijnen hadden zichzelf en hun soortgenoten van de stress en van verveling kaal gevreten, ook troffen we in een paar kooien dode konijnen aan (zie foto) die gewoon tussen de levende dieren in lagen.

De konijnen die de hel van tien weken overleven wacht een wrede dood in het slachthuis.
het DBF zal dit verborgen dierenleed nooit accepteren en zal blijven vechten voor welk dier dan ook dat lijdt voor de onverzadigbare behoeften van de mens.

Tot slot een paar feiten over het leed dat konijnen vlees heet.

-per jaar worden er twee miljoen konijnen vermoord voor het vlees wat
voornamelijk wordt geexporteerd naar Frankrijk.

-Nederland "herbergt" 324.000 vlees konijnen 40.000 voedsters (vrouwtjes
konijnen KI) voor de fok!

-de slacht leeftijd is tien weken, een voedster wordt na 1 jaar vermoord.

-zeven keer per jaar moet een voedster werpen. en 1 op de 5 konijnen
overleiden vroegtijdig op de farm.

Dieren Bevrijdings Front.

Noot: Wij laten de locatie van de bevrijding expres in het midden om geen
slapen de honden wakker te maken en zo nog door te gaan op de
bevrijdende weg die we hebben ingeslagen."