reported by Active for Justice:

"Sven and Natasha liberated!

In one of the past nights Active for Justice went to a chicken farm and
rescued 26 chickens! This action is dedicated to our dear comrade in jail;
Sven.

Somewhere in the Netherlands, in the darkest hours of the night, we
gathered up near a chicken farm. Carefully moving forward, there were wild
animals all around. Guided by their sounds and movement we approached our
target. At the farm they probably saw us passing the bins with dead and
decaying chickens and disappearing in the stables. Here, we were greeted by
a view that could have been taken right out of a horror movie. Huge amounts
of these intelligent birds all crammed into little cages, row upon row as
far as the eye can see. Living in their own filth with metal bars all
around them producing egg after egg. If hell exists, we entered it right
now...

A cage-door opens while many eyes look terrified in our direction.
Carefully the chicken (who we named Sven, although she is a girl) is
lifted out and she could feel the warmth of our bodies touching. For the
first time in her life she is greeted with love, with a feeling that she
tóó matters. The chicken who we named Natasha came out of a different cage
and she was met with a gentleness and love that she will have never thought
was possible from a human being. it’s all we can do for the others that we
have to leave behind, give them a little bit more space to move around.
Sorry girls, we wish we could have taken all of you. We will never forget
you and we will grieve the day you die… May your rest and peace come soon
and without pain.

While we moved outside and let our 26 new friends taste the fresh air for
the first time in their lives we can’t help but think about this fucked up
system that is destroying so many lives every day. All we can do is fight
it as hard as we all can! More and more people are standing up to resist
and we will be no exceptions. Our struggle goes on until every cage is
empty and until every slaughterhouse has been closed down. So pardon us for
smiling when their oppressive system comes crumbling down, we know that
from the ashes we can build a new society based on equality and freedom;
the aim is nothing less than a vegan society!

Sven and Natasha; stay strong during these times! Without you being who you
are these girls would have never gotten away from their prison. They will
live their lives in as much freedom as possible, with a lot of grass and
mud to roam around on. We hope that Sven (the human one ;-)) will get out
of his cell as soon as possible and we call upon all people to show Sven
all the support he can possibly get!

FREE SVEN!
FREE THE ANIMALS!
UNTIL EVERY CAGE IS EMPTY!

> https://www.facebook.com/freesven/"

Dutch:
"Sven en Natasha bevrijd!

In een van de afgelopen nachten is Active for Justice naar een
kippenboerderij geweest en heeft daar 26 kippen gered! Deze actie is
opgedragen aan onze dierbare kameraad in de gevangenis; Sven.

Ergens in Nederland, in de donkerste uren van de nacht, verzamelden we ons
bij een kippenboerderij. Voorzichtig voorwaarts, zijn we omsingeld door
wilde dieren. Leidend door hun geluiden en bewegingen naderen we ons doel.
Op het terrein hebben zij ons waarschijnlijk de vuilnisbakken zien passeren
(met daarin stapels van dode en ontbindende kippen) en ons in de stallen
zien verdwijnen. Hier worden we begroet met een zicht dat regelrecht uit
een horrorfilm zou kunnen komen. Talloze intelligente vogels opeengepakt in
kleine kooien, rij op rij zover als het oog kan zien. Levend in hun eigen
vuil met tralies overal om zich heen terwijl ze ei na ei moeten produceren.
Als de hel zou bestaan, waren we er nu terecht gekomen…

Een kooi gaat open terwijl vele ogen angstig in onze richting kijken.
Voorzichtig tilt iemand de eerste kip (die we Sven hebben genoemd, ook al
is het een dame ) eruit en ze kan de warmte voelen wanneer onze
lichamen elkaar raken. Voor het eerst in haar leven is ze begroet met
liefde, met een gevoel dat óók zij ertoe doet. De kip die we Natasha hebben
genoemd kwam uit een andere kooi en zij werd omhelst met een zachtheid en
liefde die ze waarschijnlijk nooit voor mogelijk hield van een mens. Dit is
alles wat we kunnen doen voor degenen die we achter moeten laten, hen een
beetje meer ruimte geven om te kunnen bewegen. Sorry meiden, konden we
jullie maar allemaal meenemen. We zullen jullie nooit vergeten en we
treuren de dag dat jullie sterven… Moge jullie rust en vrede snel en zonder
pijn komen.

Terwijl we buiten komen en we onze 26 nieuwe vriendinnen voor het eerst in
hun leven de verse lucht laten proeven kunnen we het niet helpen om te
denken wat een verrot systeem dit is, dat dagelijks zoveel levens verwoest.
Al wat we kunnen doen is het samen zo hard mogelijk bestrijden! Meer en
meer mensen staan op om zich te verzetten en wij zullen geen uitzonderingen
zijn. Onze strijd gaat door tot de laatste kooi leeg is en totdat elk
slachthuis gesloten is. Dus vergeef ons voor onze glimlach op de dag dat
hun onderdrukkend systeem ineen stort. Wij weten dat we vanuit de as een
nieuwe samenleving kunnen opbouwen gebaseerd op gelijkheid en vrijheid; het
doel is niets minder dan een veganistische samenleving!

Sven en Natasha; blijf sterk gedurende deze tijden! Zonder jullie zouden
deze meiden nooit uit hun gevangenis zijn geraakt. Zij zullen hun leven in
zoveel mogelijk vrijheid doorbrengen, met veel gras en grond om van te
genieten. We hopen dat Sven (het menselijk individu ) zo snel mogelijk
uit zijn cel zal geraken en we roepen iedereen op om Sven alle support te
tonen die hij mogelijk zou kunnen krijgen!

VRIJHEID VOOR SVEN!
VRIJHEID VOOR ALLE DIEREN!
TOT DE LAATSTE KOOI LEEG IS!

> https://www.facebook.com/freesven/"