received anonymously:

"During the night of May 11-12 we liberated 40 hens from battery cages. In this small barn in every cage there were three or four chickens piled on each other. Some chickens where totally bald on their neck. They struggled to get more air and space.
After a year of laying eggs, the chickens will be killed because they don't make enough money anymore for the farmer.
But those chickens who we have liberated shall live for years in freedom. We have filmed the condition of the chickens in this farm. Next to this barn there was another barn with "broiler" chickens. These chickens raised for meat were all bald and couldn't stand up on their legs anymore. It was difficult to leave so many animals behind at such a disgusting place.

We will continue until all animals, human and non-human, can live in freedom.

ALF"

Dutch:
"In de nacht van 11 op 12 mei hebben we 40 kippen bevrijd uit een legbatterij.
In de benauwde stal zaten in ieder hok drie of vier kippen over elkaar heen.
Sommige kippen waren kaal bij hun nek. Ze probeerden de hele tijd meer lucht te krijgen en meer ruimte.
Na een jaar eieren leggen, worden legkippen dood gemaakt, omdat ze niet genoeg geld meer opleveren voor de boer.
Maar de kippen die we bevrijd hebben zullen nog jaren kunnen leven in vrijheid.
We hebben gefilmd hoe de dieren zaten. Naast de legbatterij was een schuur met vleeskippen.
De vleeskippen waren kaal en zakten door hun pootjes. Veel waren ook al dood.
Het was moeilijk zoveel dieren achter te laten in een plek als dit.

We gaan door tot alle dieren, menselijk en niet-menselijk, in vrijheid leven.

DBF"