reported anonymously:

"Inactivated: two hunting cabins and a cage trap in nature reserve 'De
Maashorst' (NL)

Two hunting towers and a cage trap were visited by hunt saboteurs one
early morning. From both hunting towers, all pillars on which the cabins
rest were sawn through. Both these objects were located on the edge of a
feeding field. On these kind of small fields corn is planted to lure
the animals in front of the hunting objects and shoot them. One of the
hunting cabins also stood on the edge of a small lake, and was pushed
downwards so that it ended up in the water.

Camouflage nets were removed from the cage trap, and were disposed off
elsewhere, as well as the pin of the trap mechanism. This was cut into
pieces so that the trap door no longer functions. The trap itself was
left on its side. Geese are put inside these cage traps (with iron wire
around their heads to keep them upright) in order to catch foxes.

We will continue to expose and combat bloodsports!"

Dutch:
"Onklaar gemaakt: twee jachthutten en een vangkooi in natuurgebied De
Maashorst.

Twee forse jachttorens en een vangkooi zijn op een vroege ochtend
bezocht door jachtsaboteurs. Van de jachttorens zijn alle pijlers waarop
de hutten rustten doorgezaagd. Beide objecten stonden aan de rand van
een voerakker (mais). De mais wordt geplant om de dieren uit
natuurgebied De Maashorst te lokken en af te knallen. Eén van de
jachthutten stond tevens aan de rand van een meertje en is omgehaald
zodat deze in het water belandde.

Van de vangkooi zijn de camouflagenetten verwijderd en spoorloos
verdwenen, alsook de pin van het valmechanisme. Deze is in stukken
geknipt zodat de valdeur niet meer functioneert. De vangkooi zelf bleef
op z’n kant achter. In de vangkooi worden ganzen gezet (met ijzerdraad
om de kop om hem rechtop te houden) om o.a. vossen te vangen.

Kattenkwaad gaat door! Geen rust voor onderdrukkers!"