reported anonymously:

"During a night and early morning under a full moon, two hunter's seats
were destroyed.

The wooden seat was sawn into pieces. All nuts were removed from another
hunting cabin on legs, trusting that at next use gravity will do its work.
As long as the animals are threatened in their existence there will be
folks who will stand up for them with direct actions and fair hand tools.
Join in and demolish the killing machine!"

Dutch:
"Tijdens een nacht en vroege ochtend onder een volle maan werden twee
hoogzitten onklaar gemaakt. De houten hoogzit werd in stukken gezaagd. Van
een jachthut op poten werden alle moeren verwijderd, in vertrouwen dat bij
volgend gebruik de zwaartekracht z'n werk zal doen.
Zolang de dieren bedreigd worden in hun bestaan zullen er mensen zijn die
het met directe daden en eerlijk handgereedschap voor ze opnemen. Doe mee
en sloop de moordmachine!"