anonymous communique:

"10 April - Eksjö; During the night of April 10 a mink farm outside Eksjö in south Sweden was visited. The farm looks like a junk yard with buildings which are about to collapse at any minute and old cars and trailers spread on the property. Only four of the sheds on the farm were in use and occupied by about 400 minks that were all released. Almost all of them were carried over the farms fence to give them the best chance possible to get away and not be recaptured within the farm area the following day. The action was completed after activists cut several tires and destroyed the cart used to gas the animals to death.

This farm has been attacked before and since the farmer hasn't bothered to wash the slogans off the walls from earlier raids we left without writing any new ones about the obvious animal abuse. It is not hard to understand that these animals can't act in a natural way and since the politicians still keeps their eyes closed and ignore the animal welfare laws we feel obligated to end this unnecessary industry sooner rather than later. Why should we follow the laws when the people that write them don't follow them themselves?
Every individual has the right to its own life and no one deserves to end up as a part of someones jacket.

When there no longer is any justice, action means everything.

– The wild minks"

Swedish:
"De vilda minkarna tömde minkfarm

10 april - Eksjö; Natten till den tionde april besökte vi en liten minkfarm strax utanför Eksjö. Farmen var ett riktigt skrotupplag med fallfärdiga hus och avställda bilar och husvagnar. I endast fyra av skjulen var burarna i bruk av totalt sett ca 400 minkar. Samtliga minkar på farmen släpptes ut, majoriteten lyftes över staketet för att ges bästa möjliga chans att komma undan och inte bli infångade på farmområdet dagen därpå. Avslutningsvis förstördes ett antal däck och vagnen som används för att gasa ihjäl djuren.

Farmen har blivit attackerad förut och eftersom farmaren inte brytt sig om att tvätta bort slagorden från våra föregångare brydde vi oss inte om att förklara varför vi varit där. Det är ändå ganska uppenbart. Det är inte svårt att förstå att de här djuren inte kan få utlopp för sina natuliga behov. Eftersom politikerna blundar för innebörden av djurskyddslagen ser vi det som vår plikt att få ett slut på denna onödiga och meningslösa näring så fort som möjligt. Varför ska vi följa lagar när lagarna ändå inte upprätthålls av de som skrivit dem?
Varje individ har rätt till sitt eget liv och ingen, varken människa eller mink förtjänar att sluta upp som en detalj på någons kläder.

När det inte längre finns någon rättvisa är det bara handling som betyder något.

- De Vilda Minkarna"